Mrówki podobnie jak pszczoły, osy i szerszenie żyją w koloniach. Założycielką kolonii jest królowa, czyli zapłodniona samica, która w okresie rójki (godów) ma skrzydła, i które traci po zakończeniu godów. Po okresie godów giną też samce. Najliczniejszą grupą wśród kolonii mrówek są robotnice, niezapłodnione, bezskrzydłe samice, które zajmują się właściwie wszystkim: zdobywaniem pożywienia, sprzątaniem mrowiska, opieką nad potomstwem. Słowem wszystko im wolno :-). Żyją 2-3 lata, pewnie z pzepracowania, bo królowe nawet 20 lat.