Tak się składa, że na miesiące listopad, grudzień i styczeń przypada huczka, czyli ruja dzików. Trwa zwykle 4-5 tygodni. Samice przystępują tylko raz w roku do rozrodu.

W tym czasie stare odyńce i wycinki żyjące pojedynczo przyłączają się do watahy, starając się odpędzić od nich młodsze wycinki. W okresie rui odyńce wydzielają z narządów płciowych mazidło o silnej woni i nim pozostawiają ślad na roślinach i niskich krzakach. Woń ta jest tak charakterystyczna, że jest nawet wyczuwalna przez myśliwego. Po huczce odyńce i wycinki znowu się odłączają.

 

 

Locha prosi się po około 17 tygodniach. Daje w miocie 4-6 prosiąt, starsze lochy mają nieraz 8-9 sztuk.  Początkowo przez 2 tygodnie młode przebywają stale w barłogu, a potem biegają już z matką. W tym okresie często kilka loch z warchlakami łączy się w jedną watahę. Na żer dziki wychodzą o zmierzchu. Żywią się żołędziami, bukwią, orzechami, owocami leśnymi, ziemniakami, burakami, zbożem oraz pokarmem zwierzęcym: owadami, drobnymi ssakami i padliną. Ryjąc w ziemi niszczą ogromne ilości pędraków i drobnych gryzoni, jednak na polach uprawnych powodują duże szkody, niszcząc zboże i rośliny okopowe. Rozróżnia się następujące grupy wiekowe u dzików:
Warchlaki - nazwa ta określa dziki od dnia urodzenia do końca marca następnego roku, czyli do 13 miesiąca życia. Przelatki - dziki w drugim roku życia do końca marca następnego roku. Określenie to obejmuje dziki obojga płci. W tym czasie loszka (samica) może brać udział w huczce nawet dwa razy, tj. pierwszy raz mając 8-10 miesięcy i drugi raz 20-22 miesiące. Lochy - samice po ukończeniu drugiego roku życia i starsze. Wycinki - dziki-samce w 3-4 roku życia. Odyńce - dziki-samce powyżej 4 lat. Samury - stare jałowe lochy. Określenie "pojedynek" oznacza dzika, który żyje samotnie, nie łączy się z watahą. Może to być dzik z każdej grupy wiekowej, a więc przelatek, wycinek lub odyniec. Niestety dziki są objęte u nas ochroną częściową. To znaczy, że można w okresie od 1 kwietnia do końca lutego polować na warchlaki, przelatki i odyńce, zaś na lochy od 15 sierpnia do pierwszej niedzieli po 15 stycznia... Dzik w naturze żyje 10-12 lat.