Wielkopolski Park Narodowy znajduje się 15km na południe od Poznania. W jego skład wchodzą obszary położone w trójkącie wyznaczonym przez miejscowości Luboń, Mosina i Stęszew, a także niewielkie enklawy obejmujące cenne z przyrodniczego punktu widzenia tereny Trzcielińskiego Bagna.

Jezioro Jarosławieckie, FOTO: Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy znajduje się 15km na południe od Poznania. W jego skład wchodzą obszary położone w trójkącie wyznaczonym przez miejscowości Luboń, Mosina i Stęszew, a także niewielkie enklawy obejmujące cenne z przyrodniczego punktu widzenia tereny Trzcielińskiego Bagna. Powierzchnia Parku wynosi 7584 ha, z czego większość podlega tzw. ochronie czynnej, co oznacza, że pewne zabiegi np.: zmierzające do przywrócenia lasom naturalnego składu gatunkowego, są tu dopuszczalne a nawet wskazane. Najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne i związane z nimi zwierzęta oraz swoiste formy krajobrazu polodowcowego objęte zostały ochroną ścisłą, która wyklucza z zasady jakąkolwiek ingerencję człowieka.

Obszar ochrony ścisłej Grabina, FOTO: Wielkopolski Park Narodowy

W Parku znajduje się aż 18 takich obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260ha. Ukształtowanie terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego wiąże się z epoką lodowcową. Zasadniczy wpływ na rzeźbę terenu miało ostatnie zlodowacenie, które ustąpiło stąd około 10 tys. lat temu. Wówczas ostatecznie powstały obecne formy krajobrazu: moreny, ozy, kemy i rynny. Głębokie rynny, powstałe dzięki płynącej pod lodowcem wodzie, obecnie wypełniają długie i wąskie jeziora: Witobelskie, Rosnowskie, Dymaczewskie i Jarosławieckie.

Jezioro Kociołek, FOTO: Wielkopolski Park Narodowy

W okresie migracji jesiennej Jezioro Góreckie jest miejscem koncentracji wielotysięcznych stad gęsi zbożowych i białoczelnych, przylatujących tutaj m.in. z Syberii. Ogólna powierzchnia jezior Parku wynosi 416ha. Na ubogich piaszczystych glebach wyrosły, dominujące w Parku, bory sosnowe. Lasy Parku, otoczone silnie przekształconymi przez człowieka terenami, stały się enklawą dla tutejszego świata zwierząt: saren, dzików, jeleni, bobrów i mnóstwa ptaków m.in. puszczyka, którego stylizowana postać znajduje się w logo Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Wyspa Zamkowa na Jeziorze Góreckim, FOTO: Wielkopolski Park Narodowy