Utworzony w 1996 roku Park Narodowy Bory Tucholskie jest jednym z mniejszych w Polsce choć reprezentuje jeden z największych kompleksów leśnych w kraju.

Dąb "Bartuś", FOTO: Beata Grabowska

Utworzony w 1996 roku Park Narodowy Bory Tucholskie jest jednym z mniejszych w Polsce choć reprezentuje jeden z największych kompleksów leśnych w kraju. Położony na północ od Chojnic, obejmuje tylko niektóre typy jezior: rynnowe, lobeliowe i bezodpływowe jeziorka zwane sucharami. Także wydmy, łąki i torfowiska, a przede wszystkim dobrze zachowane bory świeże.

Bory świeże w PNBT, FOTO: Magdalena Kochanowska

Park oddaje charakter całych Borów Tucholskich. Różni się jednak zasadniczo od innych parków sandrowym krajobrazem, stosunkowo mało zmienionym charakterem szaty roślinnej, w tym bogato występującymi porostami (ok. 70 gatunków) oraz polodowcowymi reliktami jeziornymi jaką jest np. lobelia jeziorna.

Łan lobelii jeziornej, FOTO: Magdalena Kochanowska
Ta bardzo rzadka roślina ma specyficzne wymagania siedliskowe. Spotkać ją można tylko w 150 jeziorach Pojezierza Pomorskiego (tzw. jeziorach lobeliowych). Do niedawna jezioro Wielkie Gacno służyło jako dzikie kąpielisko okolicznym mieszkańcom. Gdy powołano do życia PN Bory Tucholskie, jezioro zostało objęte ochroną. Stworzono w ten sposób warunki do rozwoju cennych gatunków roślin i ptaków. Prawdziwie cenną perłą Borów Tucholskich jest niewielki krystalicznie czysty strumień - Struga Siedmiu Jezior.

Struga Siedmiu Jezior, FOTO: Beata Grabowska
Łączy ona śródleśne jeziora z Jeziorem Charzykowskim. W drzewach, nad brzegami jezior gnieżdżą się rzadkie w Polsce kaczki: gągoły i nurogęsi. Zanim ich pisklęta po raz pierwszy zetkną się z wodą, muszą wykonać desperacki skok z wysoko położonej dziupli. Skarpy są siedliskiem turkusowo-pomarańczowych zimorodków. Te niewielkie ptaki godzinami wpatrują się w lustro wody, wypatrując ryb. A obgryzione kikuty drzew świadczą, że wróciły tu bobry i mają się dobrze. Grzybiarze i zbieracze jagód to powszechny widok w Borach Tucholskich, nie ma tu bowiem zakazu zbierania owoców leśnych i grzybów na obszarze objętym częściową ochroną, czyli na zdecydowanej większości terenu.