Co oznaczają te terminy w przyrodzie i jak bardzo są "groźne", każdy ogrodnik wie. Co więcej, nie trzeba ich przekonywać do tego, że w te ludowe przesądy należy wierzyć. Od 12 maja odnotowuje się podobno nagłe ochłodzenie. Trzej Ogrodnicy to św. Pankracy (12 maja), św. Serwacy (13 maja) i św. Bonifacy (14 maja), a zimna Zośka - św. Zofia (15 maja) "przegania" zimnych ogrodników, kończąc etap przymrozków i chłodu.