Cenne ekosystemy wodne, stare lasy i bogactwo zwierząt to niewątpliwe walory Drawieńskiego Parku Narodowego, położonego na Równinie Drawskiej, która jest fragmentem Pojezierza Południowopomorskiego, w północno-zachodniej Polsce.

dpn3Ciepła dolina rzeki Płocicznej, FOTO: M.Domagała

Cenne ekosystemy wodne, stare lasy i bogactwo zwierząt to niewątpliwe walory Drawieńskiego Parku Narodowego, położonego na Równinie Drawskiej, która jest fragmentem Pojezierza Południowopomorskiego, w północno-zachodniej Polsce. Zajmuje centralną część kompleksu leśnego zwanego Puszczą Drawską na pograniczu województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Ma kształt litery V i obejmuje obszar od wypływu Drawy z jeziora Dubie w Drawnie na północy do starego Osieczna na południu. Park utworzony został w 1990 roku i objął granicami m.in. cenne przyrodnicze obszary dawnych rezerwatów: Drawa, Radęcin, Sicienko, Pustelnik i Płociczna.

Rzeka Drawa na wysokości Głuska, FOTO: M.Domagała

Pierwotnie Park miał powierzchnię 8691,5 ha. Potem go powiększano i od 2015 r. roku obszar parku wynosi 11535,66. Jego oś hydrograficzną stanowią dwie rzeki Drawa i jej dopływ Płociczna. Do najpiękniejszych jezior Parku należą: Czarne, Marta, Płociowe i Piaseczno Duże. Są to jeziora ramienicowe o szmaragdowym kolorze wody, dużej głębokości i dochodzącej do ok. 7 m przejrzystości. Nazwa pochodzi od ramienic - glonów, które występują na dnie tych zbiorników. Drawieński Park Narodowy jest częścią kompleksu leśnego puszczy drawskiej ze wspaniałymi i typowymi dla Pomorza buczynami. Lasy na terenie Parku zajmują ponad 80 %.

Wschodni brzeg Jeziora Ostrowieckiego, FOTO: M.Domagała

Atrakcją Parku są czyste wody rzek i jezior, z rzadkimi już w Polsce gatunkami ryb - trocią, brzaną czy certą. Na tym terenie znalazły także schronienie: bocian czarny, bielik, bóbr, wydra, wilk i inne zagrożone gatunki zwierząt. Jednym z najciekawszych sposobów na poznanie Parku jest spływ Drawą - jej nurt jest wyjątkowo wartki, a miejscami przypomina górską rzekę. Polecamy również trasy piesze, rowerowe i ścieżki poznawcze. Więcej o Drawieńskim Parku Narodowym znajdziecie na stronie www.dpn.pl.