Na dzień 3 marca przypada Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Jest to nie tylko okazja do wspomninania pięknych i różnorodnych form flory i fauny, ale także zastanowienia się nad koniecznością wzmożonej ochrony dziko występujących populacji zwierząt i roślin.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony w 2013 r. podczas 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jego głównym celem jest uczczenie światowego bogactwa dzikiej fauny i flory przy równoczesnym podnoszeniu świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami.
Dzika przyroda to nasze dziedzictwo i spuścizna. Jak spojrzymy w oczy przyszłym pokoleniom jeśli nie zadbamy by i oni mogli podziwiać dziką przyrodę. Każdy powinien się zaangażować w ten dzień, gdyż tylko wspólna aktywność może przynieść skutek. A jest o co walczyć, bo cóż jest piękniejszego od dzikiej fauny i flory?