Rogi i poroża mogą wyglądać podobnie, ale różnią się kilkoma cechami. Po pierwsze różnią się materiałem, z którego powstały, po drugie procesem, w czasie którego powstały.

 

Poroże jest zbudowane z tkanki kostnej i co roku jest zrzucane, a później ponownie nasadzane. Rana, która powstała w trakcie zrzucania poroża, szybko zarasta pokrytą delikatnymi włoskami i bogato unaczynioną skórą. Naczynia krwionośne przynoszą substancje odżywcze i szybko rośnie nowe poroże, całkowicie pokryte skórą, tzw. scypułem.

Poroże wyrasta z dwóch wyrostków kości czołowej, znajdującej się na szczycie czaszki, podobnie jak cebula wyrasta z małej cebulki nasiennej. Poroże zwykle jest rozgałęzione, a liczba odnóg wzrasta na ogół wraz z wiekiem zwierzęcia.

Rogi natomiast zbudowane są z keratyny (tak jak pazury, paznokcie i włosy), która tworzy rogowe pochwy otaczające wyrostki kostne czaszki, zwane możdżeniami. Rosną przez całe życie właściciela i nie ulegają wymianie. Rogi są często łukowato wygięte lub spiralnie skręcone, ale prawie nigdy nie bywają rozgałęzione.