Na naszą decyzję o poszczeniu, bądź głodówce mają wpływ różne czynniki. Najczęściej jest to chęć pozbycia się zbędnych kilogramów, ale także chęć oczyszczenia organizmu oraz względy religijne. A co to jest post?  Otóż post jest to dobrowolne powstrzymywanie się od jedzenia określonych pokarmów przez określony czas (np. słodyczy przez miesiąc). Może być dla naszego organizmu bardzo oczyszczający. Po skończeniu postu powrót do dawnego sposobu odżywania musi odbywać sie stopniowo, jednak jest to okazja, żeby naprawić swoje błędy żywieniowe i  spojrzeć z dystansem, czy np. owe słodycze są nam niezbędne i czy przypadkiem nie czuliśmy się lepiej, kiedy ich nie było w naszym jadłospisie? Przy poście dużą trudnością jest konsekwencja.