Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży „Nasze Jeże” zajmuje się ochroną czynną jeży polegającą na: ochronie istniejących siedlisk jeży, ratowaniu i leczeniu jeży chorych i rannych, rehabilitacji jeży i przystosowywaniu do życia na wolności w środowisku naturalnym, opiece dożywotniej nad jeżami ułomnymi, edukacji dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ochrony jeży, kształtowaniu w społeczeństwie właściwych postaw wobec jeży, edukacji weterynarzy w zakresie leczenia i rehabilitacji jeży, przenoszeniu jeży z miejsc zagrożonych na bezpieczne, prowadzeniu całodobowego pogotowia społeczeństwu i porad o postępowaniu z jeżami napotkanymi.

 

Schronisko jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, powołaną do opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi. W ciągu roku udzielamy schronienia przeszło 3000 zwierząt bezdomnych, tj. takich, które zagubiły się, zostały porzucone lub straciły dom wskutek zdarzeń losowych. Trafiającym do nas zwierzętom ułatwiamy powrót do poszukujących ich właścicieli lub szukamy zupełnie nowych domów. Co ważne, nie jesteśmy miejscem, w którym można pozbyć się niechcianego już zwierzęcia, nie spełniamy też funkcji pensjonatu. Naszym podopiecznym zapewniamy codzienną opiekę bytową i lekarsko-weterynaryjną, w tym niezbędne szczepienia, czipowanie, sterylizację, kastrację. Dysponujemy własnym szpitalem, salą operacyjną, laboratorium i oddziałem ratunkowym. W opiece nad ok. 1000 zwierząt wspiera nas blisko 200 wolontariuszy zaangażowanych nie tylko w bezpośrednią pomoc na miejscu, ale również w akcje promocyjne i edukacyjne na terenie miasta. Nasze wspólne działania od kilku lat skutkują znakomitym stosunkiem liczby zwierząt wydanych do domów względem tych przyjętych - w 2015 roku wskaźnik ten przekroczył 100%.

 

 

Strona zespołu producentów muzycznych kompozytor.pl