Mózg bywa nazywany biokomputerem. Bio - biologicznym, ponieważ jest częścią materii, a komputerem - gdyż potrafi zbierać informacje, przetwarzać, magazynować i porządkować. Powyższe określenie jednak częściowo mówi prawdę, gdyż mózg ludzki to o wiele doskonalszy mechanizm niż komputer. Po pierwsze ma większą pojemność i większe możliwości przetwarzania, po drugie żaden komputer nie może samodzielnie myśleć, wyciągać wniosków, odczuwać emocji takich jak gniew, strach, miłość. Nie może też marzyć! Co prawda komputer może dokonywać niesamowitych operacji matematycznych, ale nie stworzy scenariusza do filmu i nie napisze wiersza. I wreszcie po trzecie, funkcjonowanie mózgu nie opiera się tylko na impulsach elektrycznych, ale także na chemicznych, gdyż związki chemiczne biorą udział w przekazywaniu informacji w obrębie samego mózgu, ale też w wysyłaniu informacji na zewnątrz. Po czwarte i chyba najważniejsze - komputer nie posiada własnej świadomości!